فرم رضایت مصرف کننده نهایی

فرم سنجش رضایت مشتری

سنجش میزان رضایتمندی مصرف کننده نهایی

مشتري گرامي:

             براي ارائه خدمت بهتر به شما، مايليم نظرتان را درباره محصولات و خدمات خود بدانيم. خواهشمند است نظرات خود را در ارتباط با  مطالب عنوان شده، با علامت زدن يكي از معيارهاي زیر ابراز فرمایيد.

تصویر کپچا

این به ما کمک می کند تا از هرزنامه ها جلوگیری کنیم، از شما متشکرم