روغن سرخ کردنی مخصوص کتلت و سیب زمینی

حجم خالص: 1.350 لیتر