روغن سرخ کردنی بدون پالم سیسام، برای سرخ کردن غذا مناسب است.


ترکیبات: روغن کانولا (کلزا) تصفیه شده و روغن ذرت تصفیه شده خوراکی، روغن آفتابگردان تصفیه شده، روغن کنجد تصفیه شده اسید سیتریک حداکثر 0/01%، آنتی اکسیدان (TBHQ) حداکثر 0/0075%، میزان اسیدهای چرب ترانس بیشینه 1%، اسید چرب اشباع بیشینه 20%، اسید لینولنیک بیشینه 3%، اسید لینولنیک 40%.

شرایط نگهداری: در جای خشک و خنک و دور از نور مستقیم خورشید و گرما نگهداری شود.

حجم خالص: 1.350 لیتر