روغن زیتون فرابکر خوراکی فلفلی سی سام مناسب برای تهیه انواع سس و سالاد نیز استفاده می شود.


ترکیبات: روغن زیتون فرابکر خوراکی با عصاره طبیعی فلفل با علامت تجاری سی سام

شرایط نگهداری: در جای خشک و خنک نگهداری شود.

حجم خالص: 225 گرم