روغن زیتون فرابکر خوراکی دودی سی سام مناسب برای تهیه انواع سس و سالاد نیز استفاده می شود.


ترکیبات: روغن زیتون فرابکر خوراکی دودی با علامت تجاری سی سام.

شرایط نگهداری: در جای خشک و خنک نگهداری شود.

حجم خالص: 225 گرم