رب انار

مناسب برای تهیه غذا، طعم دار کردن غذاها، تهیه چاشنی، ماهی