سس سالاد با چاشنی ایتالیایی

مناسب برای انواع سالاد، پاستا، غذاهای دریایی، غذاهای گیاهی، ساندویچ و…
(حاوی روغن زیتون و پوره زیتون)