سس سالسا

مناسب برای پیتزا، انواع ساندویچ، پاستا، لازانیا، سیب زمینی سرخ شده، استیک